Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Achillea ageratum L.

 
Asteraceae 317 214 Παρατηρήσεις
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum

Achillea ligustica All.

 
Asteraceae 222 150 Παρατηρήσεις
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica

Achillea millefolium L. LC

Αγριαψιθιά
Asteraceae 23.000 19.327 Παρατηρήσεις
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achillea odorata L.

 
Asteraceae 505 344 Παρατηρήσεις
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata

Achillea santolina L.

 
Asteraceae 13 13 Παρατηρήσεις
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina

Achillea santolinoides Lag.

 
Asteraceae 1 1 Παρατήρηση
Achillea santolinoides