Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Ageratum conyzoides L.

 
Asteraceae 425 342 Παρατηρήσεις
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 2.296 1.994 Παρατηρήσεις
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum