Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Ageratum conyzoides L.

 
Asteraceae 184 128 Παρατηρήσεις
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 1.624 1.438 Παρατηρήσεις
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum