Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Alisma gramineum Lej. DD

 
Alismataceae 13 11 Παρατηρήσεις
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum

Alisma lanceolatum With. LC

 
Alismataceae 284 172 Παρατηρήσεις
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum

Alisma plantago-aquatica L. LC

 
Alismataceae 961 711 Παρατηρήσεις
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica