Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Alkanna orientalis (L.) Boiss.

 
Boraginaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Alkanna orientalis
Alkanna orientalis

Alkanna tinctoria Tausch

 
Boraginaceae 15 11 Παρατηρήσεις
Alkanna tinctoria
Alkanna tinctoria
Alkanna tinctoria
Alkanna tinctoria