Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Anabasis articulata (Forssk.) Moq.

 
Amaranthaceae 59 14 Παρατηρήσεις
Anabasis articulata
Anabasis articulata
Anabasis articulata
Anabasis articulata