Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Arctotheca calendula (L.) Levyns

 
Asteraceae 711 559 Παρατηρήσεις
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula
Arctotheca calendula