Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Aristolochia baetica L.

 
Aristolochiaceae 449 322 Παρατηρήσεις
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis

Aristolochia pistolochia L.

 
Aristolochiaceae 490 295 Παρατηρήσεις
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia

Aristolochia rotunda L.

 
Aristolochiaceae 805 515 Παρατηρήσεις
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda

Aristolochia sempervirens L.

 
Aristolochiaceae 132 68 Παρατηρήσεις
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens