Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Biarum arundanum Boiss. & Reut.

 
Araceae 8 3 Παρατηρήσεις
Biarum arundanum
Biarum arundanum
Biarum arundanum
Biarum arundanum

Biarum dispar (Schott) Talavera LC

 
Araceae 4 2 Παρατηρήσεις
Biarum dispar
Biarum dispar
Biarum dispar
Biarum dispar

Biarum tenuifolium (L.) Schott

 
Araceae 14 10 Παρατηρήσεις
Biarum tenuifolium
Biarum tenuifolium
Biarum tenuifolium
Biarum tenuifolium