Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Bongardia chrysogonum
Bongardia chrysogonum