Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Bromopsis benekenii (Lange) Holub

 
Poaceae 12 8 Παρατηρήσεις
Bromopsis benekenii
Bromopsis benekenii
Bromopsis benekenii
Bromopsis benekenii

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.

 
Poaceae 488 341 Παρατηρήσεις
Bromopsis erecta
Bromopsis erecta
Bromopsis erecta
Bromopsis erecta

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub

 
Poaceae 289 229 Παρατηρήσεις
Bromopsis inermis
Bromopsis inermis
Bromopsis inermis
Bromopsis inermis

Bromopsis ramosa (Huds.) Holub

 
Poaceae 166 71 Παρατηρήσεις
Bromopsis ramosa
Bromopsis ramosa
Bromopsis ramosa
Bromopsis ramosa