Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Capsicum annuum L. LC

 
Solanaceae 6.977 5.958 Παρατηρήσεις
Capsicum annuum
Capsicum annuum
Capsicum annuum
Capsicum annuum

Capsicum frutescens L. LC

 
Solanaceae 92 75 Παρατηρήσεις
Capsicum frutescens
Capsicum frutescens
Capsicum frutescens
Capsicum frutescens