Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Cardamine flexuosa With.

 
Brassicaceae 3.012 2.283 Παρατηρήσεις
Cardamine flexuosa
Cardamine flexuosa
Cardamine flexuosa
Cardamine flexuosa

Cardamine graeca L.

 
Brassicaceae 25 10 Παρατηρήσεις
Cardamine graeca
Cardamine graeca
Cardamine graeca
Cardamine graeca

Cardamine hirsuta L.

 
Brassicaceae 1.468 992 Παρατηρήσεις
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta
Cardamine hirsuta

Cardamine parviflora L.

 
Brassicaceae 683 505 Παρατηρήσεις
Cardamine parviflora
Cardamine parviflora
Cardamine parviflora
Cardamine parviflora

Cardamine pratensis L.

 
Brassicaceae 8.757 7.449 Παρατηρήσεις
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis

Cardamine resedifolia L.

 
Brassicaceae 150 79 Παρατηρήσεις
Cardamine resedifolia
Cardamine resedifolia
Cardamine resedifolia
Cardamine resedifolia