Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Cardopatium amethystinum Spach

 
Asteraceae 10 3 Παρατηρήσεις
Cardopatium amethystinum
Cardopatium amethystinum
Cardopatium amethystinum
Cardopatium amethystinum