Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

 
Orchidaceae 1.344 1.029 Παρατηρήσεις
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

 
Orchidaceae 2.558 1.981 Παρατηρήσεις
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

 
Orchidaceae 1.759 1.298 Παρατηρήσεις
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra