Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Coix lacryma-jobi L.

 
Poaceae 221 130 Παρατηρήσεις
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi