Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Cotyledon umbilicus L.

 
Crassulaceae 1 1 Παρατήρηση
Cotyledon umbilicus