Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Damasonium alisma Mill. VU

 
Alismataceae 72 16 Παρατηρήσεις
Damasonium alisma
Damasonium alisma
Damasonium alisma
Damasonium alisma