Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Desmazeria sicula (Jacq.) Dumort. NT

 
Poaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Desmazeria sicula
Desmazeria sicula