Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Fagonia arabica L.

 
Zygophyllaceae 48 21 Παρατηρήσεις
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica

Fagonia bruguieri DC.

 
Zygophyllaceae 9 4 Παρατηρήσεις
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri

Fagonia cretica L.

 
Zygophyllaceae 458 306 Παρατηρήσεις
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica

Fagonia glutinosa Delile

 
Zygophyllaceae 15 7 Παρατηρήσεις
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa

Fagonia latifolia Delile

 
Zygophyllaceae 29 13 Παρατηρήσεις
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia

Fagonia longispina Batt.

 
Zygophyllaceae 1 1 Παρατήρηση
Fagonia longispina

Fagonia mollis Delile

 
Zygophyllaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Fagonia mollis
Fagonia mollis
Fagonia mollis

Fagonia zilloides Humbert

 
Zygophyllaceae 39 6 Παρατηρήσεις
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides