Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Frangula alnus Mill. LC

 
Rhamnaceae 849 600 Παρατηρήσεις
Frangula alnus
Frangula alnus
Frangula alnus
Frangula alnus

Frangula azorica Grubov LC

 
Rhamnaceae 8 4 Παρατηρήσεις
Frangula azorica
Frangula azorica
Frangula azorica
Frangula azorica