Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Gennaria diphylla (Link) Parl.

 
Orchidaceae 119 51 Παρατηρήσεις
Gennaria diphylla
Gennaria diphylla
Gennaria diphylla
Gennaria diphylla