Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Habenaria tridactylites Lindl. LC

 
Orchidaceae 28 10 Παρατηρήσεις
Habenaria tridactylites
Habenaria tridactylites
Habenaria tridactylites
Habenaria tridactylites