Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Hypericum androsaemum L.

 
Hypericaceae 3.701 2.964 Παρατηρήσεις
Hypericum androsaemum
Hypericum androsaemum
Hypericum androsaemum
Hypericum androsaemum

Hypericum australe Ten.

 
Hypericaceae 60 33 Παρατηρήσεις
Hypericum australe
Hypericum australe
Hypericum australe
Hypericum australe

Hypericum canariense L. LC

 
Hypericaceae 104 56 Παρατηρήσεις
Hypericum canariense
Hypericum canariense
Hypericum canariense
Hypericum canariense

Hypericum caprifolium Boiss.

 
Hypericaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Hypericum caprifolium
Hypericum caprifolium
Hypericum caprifolium

Hypericum empetrifolium Willd.

 
Hypericaceae 39 20 Παρατηρήσεις
Hypericum empetrifolium
Hypericum empetrifolium
Hypericum empetrifolium
Hypericum empetrifolium

Hypericum ericoides L.

 
Hypericaceae 20 11 Παρατηρήσεις
Hypericum ericoides
Hypericum ericoides
Hypericum ericoides
Hypericum ericoides

Hypericum grandifolium Choisy

 
Hypericaceae 13 3 Παρατηρήσεις
Hypericum grandifolium
Hypericum grandifolium
Hypericum grandifolium
Hypericum grandifolium

Hypericum hircinum L.

 
Hypericaceae 338 251 Παρατηρήσεις
Hypericum hircinum
Hypericum hircinum
Hypericum hircinum
Hypericum hircinum

Hypericum hirsutum L.

 
Hypericaceae 781 582 Παρατηρήσεις
Hypericum hirsutum
Hypericum hirsutum
Hypericum hirsutum
Hypericum hirsutum

Hypericum humifusum L.

 
Hypericaceae 495 336 Παρατηρήσεις
Hypericum humifusum
Hypericum humifusum
Hypericum humifusum
Hypericum humifusum

Hypericum linariifolium Vahl

 
Hypericaceae 108 46 Παρατηρήσεις
Hypericum linariifolium
Hypericum linariifolium
Hypericum linariifolium
Hypericum linariifolium

Hypericum montanum L.

 
Hypericaceae 210 122 Παρατηρήσεις
Hypericum montanum
Hypericum montanum
Hypericum montanum
Hypericum montanum

Hypericum perfoliatum L.

 
Hypericaceae 218 172 Παρατηρήσεις
Hypericum perfoliatum
Hypericum perfoliatum
Hypericum perfoliatum
Hypericum perfoliatum

Hypericum perforatum L.

Σπαθόχορτο
Hypericaceae 13.974 11.403 Παρατηρήσεις
Hypericum perforatum
Hypericum perforatum
Hypericum perforatum
Hypericum perforatum

Hypericum tetrapterum Fr.

 
Hypericaceae 534 372 Παρατηρήσεις
Hypericum tetrapterum
Hypericum tetrapterum
Hypericum tetrapterum
Hypericum tetrapterum

Hypericum tomentosum L.

 
Hypericaceae 86 44 Παρατηρήσεις
Hypericum tomentosum
Hypericum tomentosum
Hypericum tomentosum
Hypericum tomentosum

Hypericum triquetrifolium Turra

Βαλσαμόχορτο
Hypericaceae 67 43 Παρατηρήσεις
Hypericum triquetrifolium
Hypericum triquetrifolium
Hypericum triquetrifolium
Hypericum triquetrifolium