Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Hypericum androsaemum L.

 
Hypericaceae 5.164 4.125 Παρατηρήσεις
Hypericum androsaemum
Hypericum androsaemum
Hypericum androsaemum
Hypericum androsaemum

Hypericum australe Ten.

 
Hypericaceae 85 46 Παρατηρήσεις
Hypericum australe
Hypericum australe
Hypericum australe
Hypericum australe

Hypericum canariense L. LC

 
Hypericaceae 190 113 Παρατηρήσεις
Hypericum canariense
Hypericum canariense
Hypericum canariense
Hypericum canariense

Hypericum caprifolium Boiss.

 
Hypericaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Hypericum caprifolium
Hypericum caprifolium
Hypericum caprifolium

Hypericum empetrifolium Willd.

 
Hypericaceae 67 41 Παρατηρήσεις
Hypericum empetrifolium
Hypericum empetrifolium
Hypericum empetrifolium
Hypericum empetrifolium

Hypericum ericoides L.

 
Hypericaceae 54 37 Παρατηρήσεις
Hypericum ericoides
Hypericum ericoides
Hypericum ericoides
Hypericum ericoides

Hypericum grandifolium Choisy

 
Hypericaceae 26 10 Παρατηρήσεις
Hypericum grandifolium
Hypericum grandifolium
Hypericum grandifolium
Hypericum grandifolium

Hypericum hircinum L.

 
Hypericaceae 580 435 Παρατηρήσεις
Hypericum hircinum
Hypericum hircinum
Hypericum hircinum
Hypericum hircinum

Hypericum hirsutum L.

 
Hypericaceae 1.073 793 Παρατηρήσεις
Hypericum hirsutum
Hypericum hirsutum
Hypericum hirsutum
Hypericum hirsutum

Hypericum humifusum L.

 
Hypericaceae 679 469 Παρατηρήσεις
Hypericum humifusum
Hypericum humifusum
Hypericum humifusum
Hypericum humifusum

Hypericum linariifolium Vahl

 
Hypericaceae 123 57 Παρατηρήσεις
Hypericum linariifolium
Hypericum linariifolium
Hypericum linariifolium
Hypericum linariifolium

Hypericum montanum L.

 
Hypericaceae 262 157 Παρατηρήσεις
Hypericum montanum
Hypericum montanum
Hypericum montanum
Hypericum montanum

Hypericum perfoliatum L.

Βαλσαμόχορτο
Hypericaceae 1.489 1.151 Παρατηρήσεις
Hypericum perfoliatum
Hypericum perfoliatum
Hypericum perfoliatum
Hypericum perfoliatum

Hypericum perforatum L.

Σπαθόχορτο
Hypericaceae 14.959 12.144 Παρατηρήσεις
Hypericum perforatum
Hypericum perforatum
Hypericum perforatum
Hypericum perforatum

Hypericum pubescens Boiss.

 
Hypericaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Hypericum pubescens
Hypericum pubescens

Hypericum tetrapterum Fr.

 
Hypericaceae 915 626 Παρατηρήσεις
Hypericum tetrapterum
Hypericum tetrapterum
Hypericum tetrapterum
Hypericum tetrapterum

Hypericum tomentosum L.

 
Hypericaceae 112 61 Παρατηρήσεις
Hypericum tomentosum
Hypericum tomentosum
Hypericum tomentosum
Hypericum tomentosum

Hypericum triquetrifolium Turra

Βαλσαμόχορτο
Hypericaceae 100 67 Παρατηρήσεις
Hypericum triquetrifolium
Hypericum triquetrifolium
Hypericum triquetrifolium
Hypericum triquetrifolium