Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Limonium cossonianum Kuntze

 
Plumbaginaceae 16 3 Παρατηρήσεις
Limonium cossonianum
Limonium cossonianum
Limonium cossonianum
Limonium cossonianum

Limonium dendroides Svent. CR

 
Plumbaginaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Limonium dendroides
Limonium dendroides
Limonium dendroides
Limonium dendroides

Limonium echioides (L.) Mill.

 
Plumbaginaceae 149 78 Παρατηρήσεις
Limonium echioides
Limonium echioides
Limonium echioides
Limonium echioides

Limonium meyeri (Boiss.) Kuntze

 
Plumbaginaceae 12 5 Παρατηρήσεις
Limonium meyeri
Limonium meyeri
Limonium meyeri
Limonium meyeri

Limonium narbonense Mill.

 
Plumbaginaceae 270 136 Παρατηρήσεις
Limonium narbonense
Limonium narbonense
Limonium narbonense
Limonium narbonense
Limonium ovalifolium
Limonium ovalifolium
Limonium ovalifolium
Limonium ovalifolium
Limonium puberulum
Limonium puberulum

Limonium sinuatum (L.) Mill.

Αμάραντο
Plumbaginaceae 1.234 973 Παρατηρήσεις
Limonium sinuatum
Limonium sinuatum
Limonium sinuatum
Limonium sinuatum

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.

 
Plumbaginaceae 443 253 Παρατηρήσεις
Limonium virgatum
Limonium virgatum
Limonium virgatum
Limonium virgatum