Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Nerine sarniensis (L.) Herb.

 
Amaryllidaceae 20 19 Παρατηρήσεις
Nerine sarniensis
Nerine sarniensis
Nerine sarniensis
Nerine sarniensis