Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Omphalodes linifolia (L.) Moench

 
Boraginaceae 89 43 Παρατηρήσεις
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia