Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Ophrys apifera Huds.

 
Orchidaceae 4.404 3.574 Παρατηρήσεις
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera

Ophrys bombyliflora Link

 
Orchidaceae 239 99 Παρατηρήσεις
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora
Ophrys bombyliflora

Ophrys funerea Viv.

 
Orchidaceae 9 8 Παρατηρήσεις
Ophrys funerea
Ophrys funerea
Ophrys funerea
Ophrys funerea

Ophrys fusca Link

 
Orchidaceae 726 441 Παρατηρήσεις
Ophrys fusca
Ophrys fusca
Ophrys fusca
Ophrys fusca

Ophrys insectifera L. LC

 
Orchidaceae 866 660 Παρατηρήσεις
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera

Ophrys iricolor Desf.

 
Orchidaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Ophrys iricolor
Ophrys iricolor
Ophrys iricolor

Ophrys lutea Cav.

Οφρύς η κίτρινη
Orchidaceae 1.222 904 Παρατηρήσεις
Ophrys lutea
Ophrys lutea
Ophrys lutea
Ophrys lutea

Ophrys pallida Raf.

 
Orchidaceae 3 1 Παρατήρηση
Ophrys pallida
Ophrys pallida
Ophrys pallida

Ophrys picta Link

 
Orchidaceae 6 4 Παρατηρήσεις
Ophrys picta
Ophrys picta
Ophrys picta
Ophrys picta

Ophrys scolopax Cav.

 
Orchidaceae 1.711 1.204 Παρατηρήσεις
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax
Ophrys scolopax

Ophrys sicula Tineo

 
Orchidaceae 16 12 Παρατηρήσεις
Ophrys sicula
Ophrys sicula
Ophrys sicula
Ophrys sicula

Ophrys speculum Link

Οφρύς η κατοπτρική
Orchidaceae 675 480 Παρατηρήσεις
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Ophrys speculum
Ophrys speculum

Ophrys sphegodes Mill.

 
Orchidaceae 62 43 Παρατηρήσεις
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes
Ophrys sphegodes

Ophrys tenthredinifera Willd.

 
Orchidaceae 673 467 Παρατηρήσεις
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera