Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó NT

 
Orchidaceae 286 203 Παρατηρήσεις
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

 
Orchidaceae 496 366 Παρατηρήσεις
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

 
Orchidaceae 3.789 2.864 Παρατηρήσεις
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó

 
Orchidaceae 12 6 Παρατηρήσεις
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza romana

Neotinea maculata (Desf.) Stearn

 
Orchidaceae 181 91 Παρατηρήσεις
Neotinea maculata
Neotinea maculata
Neotinea maculata
Neotinea maculata

Orchis anthropophora (L.) All.

 
Orchidaceae 1.178 838 Παρατηρήσεις
Orchis anthropophora
Orchis anthropophora
Orchis anthropophora
Orchis anthropophora

Orchis canariensis Lindl.

 
Orchidaceae 24 5 Παρατηρήσεις
Orchis canariensis
Orchis canariensis
Orchis canariensis
Orchis canariensis

Orchis italica Poir.

 
Orchidaceae 414 333 Παρατηρήσεις
Orchis italica
Orchis italica
Orchis italica
Orchis italica

Orchis laeta Steinh. NT

 
Orchidaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Orchis laeta
Orchis laeta
Orchis laeta
Orchis laeta

Orchis mascula (L.) L.

Όρχις η άρρην
Orchidaceae 5.952 4.556 Παρατηρήσεις
Orchis mascula
Orchis mascula
Orchis mascula
Orchis mascula

Orchis olbiensis Reut. ex Gren.

 
Orchidaceae 305 185 Παρατηρήσεις
Orchis olbiensis
Orchis olbiensis
Orchis olbiensis
Orchis olbiensis

Orchis pauciflora Ten. LC

 
Orchidaceae 105 76 Παρατηρήσεις
Orchis pauciflora
Orchis pauciflora
Orchis pauciflora
Orchis pauciflora

Orchis purpurea Huds.

 
Orchidaceae 4.834 3.879 Παρατηρήσεις
Orchis purpurea
Orchis purpurea
Orchis purpurea
Orchis purpurea

Orchis scopulorum Summerh.

 
Orchidaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Orchis scopulorum
Orchis scopulorum
Orchis scopulorum
Orchis scopulorum

Orchis simia Lam.

 
Orchidaceae 1.380 1.035 Παρατηρήσεις
Orchis simia
Orchis simia
Orchis simia
Orchis simia

Orchis tridentata Scop.

 
Orchidaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Orchis tridentata
Orchis tridentata
Orchis tridentata