Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Paliurus spina-christi Mill.

 
Rhamnaceae 1.245 890 Παρατηρήσεις
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi