Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Paliurus spina-christi Mill.

Παλιουριά
Rhamnaceae 1.835 1.345 Παρατηρήσεις
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi
Paliurus spina-christi