Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Phelipanche arenaria
Phelipanche arenaria
Phelipanche arenaria
Phelipanche arenaria

Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják

 
Orobanchaceae 193 115 Παρατηρήσεις
Phelipanche purpurea
Phelipanche purpurea
Phelipanche purpurea
Phelipanche purpurea

Phelipanche ramosa (L.) Pomel

 
Orobanchaceae 234 152 Παρατηρήσεις
Phelipanche ramosa
Phelipanche ramosa
Phelipanche ramosa
Phelipanche ramosa