Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Pistia stratiotes L. LC

 
Araceae 528 464 Παρατηρήσεις
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes