Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Pterocephalus virens Berthel.

 
Caprifoliaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Pterocephalus virens
Pterocephalus virens
Pterocephalus virens