Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Pterocephalus lasiospermus Buch

 
Caprifoliaceae 10 2 Παρατηρήσεις
Pterocephalus lasiospermus
Pterocephalus lasiospermus
Pterocephalus lasiospermus
Pterocephalus lasiospermus

Pterocephalus virens Berthel.

 
Caprifoliaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Pterocephalus virens
Pterocephalus virens
Pterocephalus virens