Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Ranunculus acris L.

 
Ranunculaceae 7.270 5.720 Παρατηρήσεις
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris

Ranunculus aquatilis L. LC

 
Ranunculaceae 364 285 Παρατηρήσεις
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis

Ranunculus arvensis L.

 
Ranunculaceae 302 193 Παρατηρήσεις
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis

Ranunculus asiaticus L.

 
Ranunculaceae 1.145 1.012 Παρατηρήσεις
Ranunculus asiaticus
Ranunculus asiaticus
Ranunculus asiaticus
Ranunculus asiaticus

Ranunculus bulbosus L.

 
Ranunculaceae 2.629 1.583 Παρατηρήσεις
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus

Ranunculus bullatus L.

 
Ranunculaceae 129 78 Παρατηρήσεις
Ranunculus bullatus
Ranunculus bullatus
Ranunculus bullatus
Ranunculus bullatus

Ranunculus circinatus Sibth.

 
Ranunculaceae 20 14 Παρατηρήσεις
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus

Ranunculus cortusifolius Willd.

 
Ranunculaceae 115 64 Παρατηρήσεις
Ranunculus cortusifolius
Ranunculus cortusifolius
Ranunculus cortusifolius
Ranunculus cortusifolius

Ranunculus flammula L. LC

 
Ranunculaceae 980 717 Παρατηρήσεις
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula

Ranunculus gramineus L.

 
Ranunculaceae 343 210 Παρατηρήσεις
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus

Ranunculus hederaceus L. LC

 
Ranunculaceae 107 70 Παρατηρήσεις
Ranunculus hederaceus
Ranunculus hederaceus
Ranunculus hederaceus
Ranunculus hederaceus

Ranunculus lateriflorus DC. LC

 
Ranunculaceae 33 5 Παρατηρήσεις
Ranunculus lateriflorus
Ranunculus lateriflorus
Ranunculus lateriflorus
Ranunculus lateriflorus

Ranunculus macrophyllus Desf.

 
Ranunculaceae 442 357 Παρατηρήσεις
Ranunculus macrophyllus
Ranunculus macrophyllus
Ranunculus macrophyllus
Ranunculus macrophyllus

Ranunculus millefoliatus Vahl

 
Ranunculaceae 76 22 Παρατηρήσεις
Ranunculus millefoliatus
Ranunculus millefoliatus
Ranunculus millefoliatus
Ranunculus millefoliatus

Ranunculus monspeliacus L.

 
Ranunculaceae 184 71 Παρατηρήσεις
Ranunculus monspeliacus
Ranunculus monspeliacus
Ranunculus monspeliacus
Ranunculus monspeliacus

Ranunculus montanus Willd.

 
Ranunculaceae 512 416 Παρατηρήσεις
Ranunculus montanus
Ranunculus montanus
Ranunculus montanus
Ranunculus montanus

Ranunculus muricatus L.

 
Ranunculaceae 534 341 Παρατηρήσεις
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus

Ranunculus omiophyllus Ten.

 
Ranunculaceae 66 28 Παρατηρήσεις
Ranunculus omiophyllus
Ranunculus omiophyllus
Ranunculus omiophyllus
Ranunculus omiophyllus

Ranunculus ophioglossifolius Vill. LC

 
Ranunculaceae 125 51 Παρατηρήσεις
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius

Ranunculus paludosus Poir.

 
Ranunculaceae 237 139 Παρατηρήσεις
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus

Ranunculus parviflorus L.

 
Ranunculaceae 370 237 Παρατηρήσεις
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus

Ranunculus peltatus Schrank LC

 
Ranunculaceae 377 181 Παρατηρήσεις
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. LC

 
Ranunculaceae 47 20 Παρατηρήσεις
Ranunculus penicillatus
Ranunculus penicillatus
Ranunculus penicillatus
Ranunculus penicillatus

Ranunculus repens L.

 
Ranunculaceae 10.476 8.585 Παρατηρήσεις
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens

Ranunculus sardous Crantz

 
Ranunculaceae 388 264 Παρατηρήσεις
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous

Ranunculus sceleratus L. LC

 
Ranunculaceae 841 572 Παρατηρήσεις
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus

Ranunculus trichophyllus Chaix LC

 
Ranunculaceae 308 141 Παρατηρήσεις
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus

Ranunculus trilobus Desf.

 
Ranunculaceae 33 9 Παρατηρήσεις
Ranunculus trilobus
Ranunculus trilobus
Ranunculus trilobus
Ranunculus trilobus

Ranunculus tripartitus DC.

 
Ranunculaceae 36 13 Παρατηρήσεις
Ranunculus tripartitus
Ranunculus tripartitus
Ranunculus tripartitus
Ranunculus tripartitus