Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Schoenoplectiella supina (L.) Lye LC

 
Cyperaceae 34 10 Παρατηρήσεις
Schoenoplectiella supina
Schoenoplectiella supina
Schoenoplectiella supina
Schoenoplectiella supina