Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Sedum acre L.

 
Crassulaceae 4.561 3.835 Παρατηρήσεις
Sedum acre
Sedum acre
Sedum acre
Sedum acre

Sedum album L.

 
Crassulaceae 6.394 5.369 Παρατηρήσεις
Sedum album
Sedum album
Sedum album
Sedum album

Sedum amplexicaule DC.

 
Crassulaceae 131 71 Παρατηρήσεις
Sedum amplexicaule
Sedum amplexicaule
Sedum amplexicaule
Sedum amplexicaule

Sedum andegavense (DC.) Desv.

 
Crassulaceae 137 78 Παρατηρήσεις
Sedum andegavense
Sedum andegavense
Sedum andegavense
Sedum andegavense

Sedum anglicum Huds.

 
Crassulaceae 594 383 Παρατηρήσεις
Sedum anglicum
Sedum anglicum
Sedum anglicum
Sedum anglicum

Sedum brevifolium DC.

 
Crassulaceae 342 234 Παρατηρήσεις
Sedum brevifolium
Sedum brevifolium
Sedum brevifolium
Sedum brevifolium

Sedum caeruleum L.

 
Crassulaceae 294 210 Παρατηρήσεις
Sedum caeruleum
Sedum caeruleum
Sedum caeruleum
Sedum caeruleum

Sedum caespitosum (Cav.) DC.

 
Crassulaceae 116 62 Παρατηρήσεις
Sedum caespitosum
Sedum caespitosum
Sedum caespitosum
Sedum caespitosum

Sedum cepaea L.

 
Crassulaceae 389 291 Παρατηρήσεις
Sedum cepaea
Sedum cepaea
Sedum cepaea
Sedum cepaea

Sedum dasyphyllum L.

 
Crassulaceae 2.027 1.635 Παρατηρήσεις
Sedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum
Sedum dasyphyllum

Sedum forsterianum Sm.

 
Crassulaceae 514 434 Παρατηρήσεις
Sedum forsterianum
Sedum forsterianum
Sedum forsterianum
Sedum forsterianum

Sedum hirsutum All.

 
Crassulaceae 456 309 Παρατηρήσεις
Sedum hirsutum
Sedum hirsutum
Sedum hirsutum
Sedum hirsutum

Sedum hispanicum L.

 
Crassulaceae 557 464 Παρατηρήσεις
Sedum hispanicum
Sedum hispanicum
Sedum hispanicum
Sedum hispanicum

Sedum litoreum Guss.

 
Crassulaceae 64 34 Παρατηρήσεις
Sedum litoreum
Sedum litoreum
Sedum litoreum
Sedum litoreum

Sedum multiceps Coss. & Durieu

 
Crassulaceae 37 37 Παρατηρήσεις
Sedum multiceps
Sedum multiceps
Sedum multiceps
Sedum multiceps

Sedum nudum Aiton

 
Crassulaceae 8 6 Παρατηρήσεις
Sedum nudum
Sedum nudum
Sedum nudum
Sedum nudum

Sedum pubescens Vahl

 
Crassulaceae 11 2 Παρατηρήσεις
Sedum pubescens
Sedum pubescens
Sedum pubescens
Sedum pubescens

Sedum rubens L.

 
Crassulaceae 291 197 Παρατηρήσεις
Sedum rubens
Sedum rubens
Sedum rubens
Sedum rubens

Sedum rupestre L.

 
Crassulaceae 3.837 3.083 Παρατηρήσεις
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre
Sedum rupestre

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

 
Crassulaceae 4.263 3.377 Παρατηρήσεις
Sedum sediforme
Sedum sediforme
Sedum sediforme
Sedum sediforme

Sedum villosum L.

 
Crassulaceae 121 50 Παρατηρήσεις
Sedum villosum
Sedum villosum
Sedum villosum
Sedum villosum