Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Seetzenia lanata (Willd.) Bullock

 
Zygophyllaceae 31 22 Παρατηρήσεις
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata