Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.

Κρόκος
Amaryllidaceae 1.489 1.245 Παρατηρήσεις
Sternbergia lutea
Sternbergia lutea
Sternbergia lutea
Sternbergia lutea