Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Tribulus terrestris L. LC

Τριβόλι
Zygophyllaceae 1.127 822 Παρατηρήσεις
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris