Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Zygophyllum fabago L.

 
Zygophyllaceae 371 233 Παρατηρήσεις
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago