Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Acanthaceae

Acanthaceae

4.960 3.537 Παρατηρήσεις
Achariaceae

Achariaceae

87 19 Παρατηρήσεις
Adoxaceae

Adoxaceae

5.088 3.780 Παρατηρήσεις
Aizoaceae

Aizoaceae

2.349 1.840 Παρατηρήσεις
Alismataceae

Alismataceae

9 2 Παρατηρήσεις
Amaranthaceae

Amaranthaceae

23.189 18.782 Παρατηρήσεις
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

7.729 6.713 Παρατηρήσεις
Anacardiaceae

Anacardiaceae

7.712 5.267 Παρατηρήσεις
Annonaceae

Annonaceae

1.882 1.389 Παρατηρήσεις
Aphloiaceae

Aphloiaceae

366 78 Παρατηρήσεις
Apiaceae

Apiaceae

12.485 9.737 Παρατηρήσεις
Apocynaceae

Apocynaceae

42.356 35.658 Παρατηρήσεις
Araceae

Araceae

28.913 26.542 Παρατηρήσεις
Araliaceae

Araliaceae

969 840 Παρατηρήσεις
Arecaceae

Arecaceae

4.760 3.635 Παρατηρήσεις
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

223 186 Παρατηρήσεις
Asparagaceae

Asparagaceae

28.079 23.436 Παρατηρήσεις
Asteraceae

Asteraceae

142.515 114.269 Παρατηρήσεις
Balsaminaceae

Balsaminaceae

2.036 1.734 Παρατηρήσεις
Basellaceae

Basellaceae

916 653 Παρατηρήσεις
Begoniaceae

Begoniaceae

6 2 Παρατηρήσεις
Berberidaceae

Berberidaceae

5 2 Παρατηρήσεις
Bignoniaceae

Bignoniaceae

13.861 10.255 Παρατηρήσεις
Bixaceae

Bixaceae

724 406 Παρατηρήσεις
Boraginaceae

Boraginaceae

38.864 32.000 Παρατηρήσεις
Brassicaceae

Brassicaceae

26.196 19.592 Παρατηρήσεις
Bromeliaceae

Bromeliaceae

1.530 1.352 Παρατηρήσεις
Burseraceae

Burseraceae

273 66 Παρατηρήσεις
Cactaceae

Cactaceae

6.087 5.112 Παρατηρήσεις
Calophyllaceae

Calophyllaceae

408 238 Παρατηρήσεις
Campanulaceae

Campanulaceae

5.696 4.626 Παρατηρήσεις
Cannabaceae

Cannabaceae

196 77 Παρατηρήσεις
Cannaceae

Cannaceae

7.429 6.189 Παρατηρήσεις
Capparaceae

Capparaceae

202 82 Παρατηρήσεις
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

18.342 14.646 Παρατηρήσεις
Caricaceae

Caricaceae

2.521 2.043 Παρατηρήσεις
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

23.185 18.285 Παρατηρήσεις
Casuarinaceae

Casuarinaceae

1.433 848 Παρατηρήσεις
Celastraceae

Celastraceae

193 113 Παρατηρήσεις
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

187 128 Παρατηρήσεις
Cistaceae

Cistaceae

6 2 Παρατηρήσεις
Cleomaceae

Cleomaceae

2.517 1.858 Παρατηρήσεις
Clusiaceae

Clusiaceae

108 45 Παρατηρήσεις
Colchicaceae

Colchicaceae

3 2 Παρατηρήσεις
Combretaceae

Combretaceae

2.479 1.522 Παρατηρήσεις
Commelinaceae

Commelinaceae

7.069 6.287 Παρατηρήσεις
Connaraceae

Connaraceae

6 5 Παρατηρήσεις
Convolvulaceae

Convolvulaceae

23.669 19.231 Παρατηρήσεις
Loading...