Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 142 89 Παρατηρήσεις
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae 124 78 Παρατηρήσεις
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1.799 1.400 Παρατηρήσεις
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Adansonia digitata L.

Αδανσονία η δακτυλωτή
Malvaceae 373 210 Παρατηρήσεις
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Bombax ceiba L. LC

 
Malvaceae 273 150 Παρατηρήσεις
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba

Bombax costatum Pellegr. & Vuill. LC

 
Malvaceae 18 7 Παρατηρήσεις
Bombax costatum
Bombax costatum
Bombax costatum
Bombax costatum

Byttneria catalpifolia Jacq.

 
Malvaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. LC

Καπόκ
Malvaceae 658 399 Παρατηρήσεις
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra

Chorisia speciosa A. St.-Hil.

 
Malvaceae 11 3 Παρατηρήσεις
Chorisia speciosa
Chorisia speciosa
Chorisia speciosa
Chorisia speciosa

Christiana africana DC. LC

 
Malvaceae 20 2 Παρατηρήσεις
Christiana africana
Christiana africana
Christiana africana
Christiana africana

Cola acuminata (P. Beauv.) Schott & Endl. LC

 
Malvaceae 17 4 Παρατηρήσεις
Cola acuminata
Cola acuminata
Cola acuminata
Cola acuminata

Cola cordifolia (Cav.) R. Br. LC

 
Malvaceae 25 13 Παρατηρήσεις
Cola cordifolia
Cola cordifolia
Cola cordifolia
Cola cordifolia

Cola digitata Mast. LC

 
Malvaceae 1 1 Observation
Cola digitata

Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. LC

 
Malvaceae 5 4 Παρατηρήσεις
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida

Corchorus aestuans L.

 
Malvaceae 51 46 Παρατηρήσεις
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans

Corchorus depressus (L.) Stocks

 
Malvaceae 18 3 Παρατηρήσεις
Corchorus depressus
Corchorus depressus
Corchorus depressus
Corchorus depressus

Corchorus tridens L.

 
Malvaceae 15 14 Παρατηρήσεις
Corchorus tridens
Corchorus tridens
Corchorus tridens
Corchorus tridens

Corchorus trilocularis L.

 
Malvaceae 114 46 Παρατηρήσεις
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis

Dombeya acutangula Cav. CR

 
Malvaceae 232 63 Παρατηρήσεις
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula

Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. LC

 
Malvaceae 200 82 Παρατηρήσεις
Dombeya burgessiae
Dombeya burgessiae
Dombeya burgessiae
Dombeya burgessiae

Firmiana simplex (L.) W. Wight LC

 
Malvaceae 38 15 Παρατηρήσεις
Firmiana simplex
Firmiana simplex
Firmiana simplex
Firmiana simplex

Gossypium arboreum L.

 
Malvaceae 87 40 Παρατηρήσεις
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum

Gossypium barbadense L. LC

 
Malvaceae 61 35 Παρατηρήσεις
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense

Gossypium hirsutum L. VU

Vamvaki
Malvaceae 253 189 Παρατηρήσεις
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum

Grewia bicolor Juss.

 
Malvaceae 105 37 Παρατηρήσεις
Grewia bicolor
Grewia bicolor
Grewia bicolor
Grewia bicolor

Grewia caffra Meisn.

 
Malvaceae 19 3 Παρατηρήσεις
Grewia caffra
Grewia caffra
Grewia caffra
Grewia caffra

Grewia flava DC. LC

 
Malvaceae 37 6 Παρατηρήσεις
Grewia flava
Grewia flava
Grewia flava
Grewia flava

Grewia flavescens Juss. LC

 
Malvaceae 55 16 Παρατηρήσεις
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Grewia flavescens

Grewia hexamita Burret LC

 
Malvaceae 39 4 Παρατηρήσεις
Grewia hexamita
Grewia hexamita
Grewia hexamita
Grewia hexamita

Grewia holstii Burret LC

 
Malvaceae 20 6 Παρατηρήσεις
Grewia holstii
Grewia holstii
Grewia holstii
Grewia holstii

Grewia monticola Sond. LC

 
Malvaceae 52 8 Παρατηρήσεις
Grewia monticola
Grewia monticola
Grewia monticola
Grewia monticola

Grewia pachycalyx K. Schum.

 
Malvaceae 50 2 Παρατηρήσεις
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx

Grewia picta Baill. LC

 
Malvaceae 17 2 Παρατηρήσεις
Grewia picta
Grewia picta
Grewia picta
Grewia picta

Grewia similis K. Schum.

 
Malvaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Grewia similis
Grewia similis
Grewia similis
Grewia similis

Grewia trichocarpa Hochst. ex A. Rich.

 
Malvaceae 108 49 Παρατηρήσεις
Grewia trichocarpa
Grewia trichocarpa
Grewia trichocarpa
Grewia trichocarpa

Grewia villosa Willd. LC

 
Malvaceae 71 22 Παρατηρήσεις
Grewia villosa
Grewia villosa
Grewia villosa
Grewia villosa

Guazuma ulmifolia Lam. LC

 
Malvaceae 121 65 Παρατηρήσεις
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia

Helicteres isora L.

 
Malvaceae 6 6 Παρατηρήσεις
Helicteres isora
Helicteres isora
Helicteres isora
Helicteres isora

Hermannia kirkii Mast.

 
Malvaceae 30 10 Παρατηρήσεις
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii

Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern

 
Malvaceae 296 237 Παρατηρήσεις
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella

Hibiscus aponeurus Sprague & Hutch.

 
Malvaceae 94 52 Παρατηρήσεις
Hibiscus aponeurus
Hibiscus aponeurus
Hibiscus aponeurus
Hibiscus aponeurus

Hibiscus calyphyllus Cav. LC

 
Malvaceae 84 41 Παρατηρήσεις
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus
Hibiscus calyphyllus

Hibiscus cannabinus L.

 
Malvaceae 218 145 Παρατηρήσεις
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus

Hibiscus flavifolius Ulbr.

 
Malvaceae 169 88 Παρατηρήσεις
Hibiscus flavifolius
Hibiscus flavifolius
Hibiscus flavifolius
Hibiscus flavifolius
Loading...