Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 213 132 Παρατηρήσεις
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae 158 107 Παρατηρήσεις
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

Λούφα σπόροι
Malvaceae 2.384 1.866 Παρατηρήσεις
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Adansonia digitata L.

 
Malvaceae 446 277 Παρατηρήσεις
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Bombax ceiba L. LC

 
Malvaceae 355 215 Παρατηρήσεις
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba

Bombax costatum Pellegr. & Vuill. LC

 
Malvaceae 33 14 Παρατηρήσεις
Bombax costatum
Bombax costatum
Bombax costatum
Bombax costatum

Byttneria catalpifolia Jacq.

 
Malvaceae 11 3 Παρατηρήσεις
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. LC

Καπόκ
Malvaceae 887 545 Παρατηρήσεις
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra

Chorisia speciosa A. St.-Hil.

 
Malvaceae 11 3 Παρατηρήσεις
Chorisia speciosa
Chorisia speciosa
Chorisia speciosa
Chorisia speciosa

Christiana africana DC. LC

 
Malvaceae 92 3 Παρατηρήσεις
Christiana africana
Christiana africana
Christiana africana
Christiana africana

Cienfuegosia digitata Cav.

 
Malvaceae 3 1 Παρατήρηση
Cienfuegosia digitata
Cienfuegosia digitata
Cienfuegosia digitata

Cola cordifolia (Cav.) R. Br. LC

 
Malvaceae 29 14 Παρατηρήσεις
Cola cordifolia
Cola cordifolia
Cola cordifolia
Cola cordifolia

Cola digitata Mast. LC

 
Malvaceae 1 1 Παρατήρηση
Cola digitata

Cola lepidota K. Schum. LC

 
Malvaceae 1 1 Παρατήρηση
Cola lepidota
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida
Cola nitida

Corchorus aestuans L.

 
Malvaceae 83 66 Παρατηρήσεις
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans

Corchorus depressus (L.) Stocks

 
Malvaceae 31 10 Παρατηρήσεις
Corchorus depressus
Corchorus depressus
Corchorus depressus
Corchorus depressus

Corchorus tridens L.

 
Malvaceae 20 19 Παρατηρήσεις
Corchorus tridens
Corchorus tridens
Corchorus tridens
Corchorus tridens

Corchorus trilocularis L.

 
Malvaceae 127 53 Παρατηρήσεις
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis
Corchorus trilocularis

Dombeya acutangula Cav. CR

 
Malvaceae 247 74 Παρατηρήσεις
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula
Dombeya acutangula

Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. LC

 
Malvaceae 240 110 Παρατηρήσεις
Dombeya burgessiae
Dombeya burgessiae
Dombeya burgessiae
Dombeya burgessiae

Firmiana simplex (L.) W. Wight LC

 
Malvaceae 50 21 Παρατηρήσεις
Firmiana simplex
Firmiana simplex
Firmiana simplex
Firmiana simplex

Gossypium arboreum L.

 
Malvaceae 101 47 Παρατηρήσεις
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum
Gossypium arboreum

Gossypium barbadense L. LC

 
Malvaceae 75 45 Παρατηρήσεις
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense

Gossypium hirsutum L. VU

Vamvaki
Malvaceae 371 271 Παρατηρήσεις
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum

Grewia bicolor Juss.

 
Malvaceae 136 52 Παρατηρήσεις
Grewia bicolor
Grewia bicolor
Grewia bicolor
Grewia bicolor

Grewia caffra Meisn.

 
Malvaceae 19 3 Παρατηρήσεις
Grewia caffra
Grewia caffra
Grewia caffra
Grewia caffra

Grewia flava DC. LC

 
Malvaceae 41 7 Παρατηρήσεις
Grewia flava
Grewia flava
Grewia flava
Grewia flava

Grewia flavescens Juss. LC

 
Malvaceae 87 31 Παρατηρήσεις
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Grewia flavescens

Grewia glandulosa Vahl LC

 
Malvaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Grewia glandulosa
Grewia glandulosa

Grewia hexamita Burret LC

 
Malvaceae 39 4 Παρατηρήσεις
Grewia hexamita
Grewia hexamita
Grewia hexamita
Grewia hexamita

Grewia holstii Burret LC

 
Malvaceae 20 6 Παρατηρήσεις
Grewia holstii
Grewia holstii
Grewia holstii
Grewia holstii

Grewia kakothamnos K. Schum.

 
Malvaceae 1 1 Παρατήρηση
Grewia kakothamnos

Grewia monticola Sond. LC

 
Malvaceae 54 9 Παρατηρήσεις
Grewia monticola
Grewia monticola
Grewia monticola
Grewia monticola

Grewia pachycalyx K. Schum.

 
Malvaceae 50 2 Παρατηρήσεις
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx

Grewia picta Baill. LC

 
Malvaceae 17 2 Παρατηρήσεις
Grewia picta
Grewia picta
Grewia picta
Grewia picta

Grewia similis K. Schum.

 
Malvaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Grewia similis
Grewia similis
Grewia similis
Grewia similis

Grewia trichocarpa Hochst. ex A. Rich.

 
Malvaceae 133 63 Παρατηρήσεις
Grewia trichocarpa
Grewia trichocarpa
Grewia trichocarpa
Grewia trichocarpa

Grewia villosa Willd. LC

 
Malvaceae 87 32 Παρατηρήσεις
Grewia villosa
Grewia villosa
Grewia villosa
Grewia villosa

Guazuma ulmifolia Lam. LC

 
Malvaceae 198 125 Παρατηρήσεις
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia

Helicteres isora L.

 
Malvaceae 16 10 Παρατηρήσεις
Helicteres isora
Helicteres isora
Helicteres isora
Helicteres isora

Hermannia kirkii Mast.

 
Malvaceae 30 10 Παρατηρήσεις
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii
Hermannia kirkii
Loading...