Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Achillea millefolium L. LC

Αγριαψιθιά
Asteraceae 20.927 17.760 Παρατηρήσεις
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium