Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Adansonia digitata L.

Αδανσονία η δακτυλωτή
Malvaceae 353 202 Παρατηρήσεις
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata