Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae 2.605 1.989 Παρατηρήσεις
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia maritima L. LC

 
Asteraceae 3 2 Παρατηρήσεις
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima
Ambrosia maritima