Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Aster amellus L.

 
Asteraceae 1.643 1.325 Παρατηρήσεις
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus