Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Bombax ceiba L. LC

 
Malvaceae 273 150 Παρατηρήσεις
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba

Bombax costatum Pellegr. & Vuill. LC

 
Malvaceae 27 12 Παρατηρήσεις
Bombax costatum
Bombax costatum
Bombax costatum
Bombax costatum