Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Ctenopsis pectinella (Delile) De Not.

 
Poaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Ctenopsis pectinella
Ctenopsis pectinella
Ctenopsis pectinella
Ctenopsis pectinella