Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Echinops bovei Boiss.

 
Asteraceae 4 2 Παρατηρήσεις
Echinops bovei
Echinops bovei
Echinops bovei
Echinops bovei

Echinops kebericho Mesfin

 
Asteraceae 2 2 Παρατηρήσεις
Echinops kebericho
Echinops kebericho

Echinops spinosus L.

 
Asteraceae 7 2 Παρατηρήσεις
Echinops spinosus
Echinops spinosus
Echinops spinosus
Echinops spinosus