Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση