Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Emilia coccinea (Sims) G. Don

 
Asteraceae 9 8 Παρατηρήσεις
Emilia coccinea
Emilia coccinea
Emilia coccinea
Emilia coccinea

Emilia discifolia (Oliv.) C. Jeffrey

 
Asteraceae 13 11 Παρατηρήσεις
Emilia discifolia
Emilia discifolia
Emilia discifolia
Emilia discifolia

Emilia praetermissa Milne-Redh.

 
Asteraceae 11 7 Παρατηρήσεις
Emilia praetermissa
Emilia praetermissa
Emilia praetermissa
Emilia praetermissa

Emilia sonchifolia (L.) DC.

 
Asteraceae 91 44 Παρατηρήσεις
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia